E-Factory
Cloud-based Platform for Factory 4.0
คลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับโรงงานในยุค 4.0

E-Factory Cloud Platform

รวมเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานในอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ศูนย์วิจัยระบบอัตโมมัติอัจฉริยะได้ก่อตั้งขึ้นมา เราวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่เพื่อพบกับผู้ประกอบการในธุรกิจจริงๆ จนได้มาเป็นองค์ความรู้ สู่แพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในพื้นที่

E-Manufac

ระบบควบคุมคลังวัตถุดิบและการผลิต

สร้างโฟลว์และควบคุมการผลิตได้ด้วยตัวเอง

E-Merchant

ระบบควบคุมคลังสินค้าและการขาย

ขายหน้าร้าน ขายกับคู่ค้า ขายออนไลน์ได้ภายในระบบเดียวกัน

E-Machine

ระบบติดตามเครื่องจักรและควบคุมการผลิต

มอนิเตอร์เครื่องจักรแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุม

E-Maintenance

ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษา

ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ยานพาหนะได้อย่างง่ายดาย

E-Company

ระบบบริหารจัดการกิจการ

ทางเลือกใหม่ของธุรกิจ SMEs

E-Manufac

ระบบควบคุมคลังวัตถุดิบและการผลิต

 • Flexible Production Process Creation สร้างโฟลว์การควบคุมกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นและเฉพาะเจาะจงสำหรับการผลิตสินค้านั้นๆ ออกแบบการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับสภาพการทำงานของตัวเอง
 • Loss/Yield Product Tracking ติดตามประสิทธิภาพการผลิต การสูญเสีย และ Yield ในทุกขั้นตอน และสามารถติดตามย้อนกลับจากสินค้าถึงวัตถุดิบได้
 • Social Network to Production Control พูดคุยสื่อสาร แสดงความคิดเดห็น อัพเดทสถานะการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต ในทุกๆ คำสั่งการผลิต ของพนักงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งเข้าคลัง
E-Merchant

ระบบควบคุมคลังสินค้าและการขาย

 • One Sale System ขายหน้าร้าน (PoS) ขายกับคู่ค้า ขายผ่านระบบออนไลน์ในระบบเดียว ตัดสต็อกสินค้าจากที่เดียว
 • Online Shop Integration มีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเอง
 • Better CRM เพื่อการติดตามการขาย/ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
E-Machine

ระบบติดตามเครื่องจักรและควบคุมการผลิต

 • Compatible with Industrial IoT Devices, Sensors and PLCs รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT เซนเซอร์ และ PLC ในระดับอุตสาหกรรม
 • No Code Platform Drag and Drop เซ็นเซอร์เพื่อเฝ้าดูค่าต่างๆ จากเซนเซอร์ การออกแบบและสร้างสถานีวัด เซ็นเซอร์ เกจ แผนภูมิ ผังการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
 • Full Control สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้หลายแบบ เช่น การ Feedback ข้อมูลกลับ การตั้งคำถามช่วงเวลา หรือการควมคุมจากระยะไกลผ่านมือถือ
 • Realtime Desirable Parameter Estimation การสร้างค่าตัวแปรใหม่จากค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ ตามสมการที่ต้องการด้วย Operator พื้นฐานโดยไม่ต้อง Code และประเมินค่าตัวแปรนั้นๆ ตามเวลาจริง
 • Prediction for the Better มี AI สนับสนุนการทำนายค่าตัวแปรที่สนใจ เพื่อการเตือนและช่วยเหลือการตัดสินใจล่วงหน้า
E-Maintenance

ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษา

 • Maintenance Tracking บันทึกการบำรุงรักษา ของเครื่องจักรแต่ละชิ้น บันทึกการใช้อะไหล่ บันทึกค่าบำรุงรักษา สื่อสารกันระหว่างพนักงานซ่อมบำรุงเหมือน Social Media
 • Warehouse Integration ครบถ้วนด้วยคลังอะไหล่ในโรงงาน แบ่งการนำเข้าเป็นล็อต หมดปัญหาด้านราคาอะไหล่เปลี่ยนแปลง ตั้ง Stock Min / Max ได้ กันปัญหาอะไหล่หมดหรือล้นคลัง
 • Digitized Factory เก็บข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะ คู่ค้า อะไหล่ ลูกค้าของโรงงานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสำหรับการเรียกใช้งาน
E-Company

ระบบบริหารจัดการกิจการ

 • Easy One Stop Service ระบบเดียวสามารถ ทำงานได้ทั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็น แผนกบุคคล บัญชี ฝ่ายขาย หรือบริหาร
 • Effective HR ช่วยให้การจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่าย เช่น จัดการเวลาเข้างาน การลาของพนักงาน สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ อย่างรวดเร็ว
 • Paperless เอกสารใบลา เอกสารสำคัญ สามารถใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องพึ่งกระดาษ
 • Anywhere Anytime สามารถควบคุม บริหารจัดการ งานในบริษัท ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ ผ่านเว็บ

ผู้ร่วมพัฒนาระบบ

ผู้สนับสนุนการพัฒนา

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Copyright © 2023 E-Factory - Intelligent Automation Research Center All Rights Reserved.

Version 0.1.5